2019-01-02

CBA - nationell plattform för frågor kring bostadens arkitektur

Strategisk Arkitektur är sedan 2017 huvudpartner till Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) på Chalmers Tekniska Högskola.

CBA är en kraft som bidrar till att utveckla kvaliteter kring egenskaper i bostaden och skapar en samlingsplats för frågor som rör bostadens arkitektur. Med en nationell plattform för kunskapsspridning, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring bostad verkar CBA för ökad samverkan mellan näringsliv och akademin med målsättningen att lyfta svensk bostadsarkitektur till toppklass.

För att aktivt stötta branschen anordnar Strategisk Arkitektur tillsammans med CBA seminarier och kurser och aktiviteter i ämnet bostadskvaliteter med aktörer i bostadsbranschen som främsta målgrupp. Kvalitet handlar t.ex. om bostadens mått, funktioner, rumsupplevelse, ljus, bostadens möjlighet att bidra till välbefinnande och hälsa, bostadens flexibilitet, samt hållbarhet. Målet är att den som beställer bostäder, leder arkitekter och bidrar till bostadsbyggandet, ska öka sina kunskaper om bostadsutformning och utveckla sin arkitektur- och beställarkompetens.

Håll utkik efter våra gemensamma aktiviteter under våren!

 

Läs mer om CBA här.

 

För frågor, kontakta:
Andreas Fries, Kundansvarig arkitekt och partner, Strategisk Arkitektur
andreas.fries@strategiskarkitektur.se, tel. 08-586 176 09