2018-12-27

Gasverksområdet i nytt sammanhang

Strategisk Arkitektur har fått förtroendet att utveckla tre av Ferdinand Bobergs vackra tegelbyggnader i Gasverksområdet i Hjorthagen. Byggnaderna kommer att vara tongivande för upplevelsen av Gasverket, som blir ett stadsdelscentrum utöver det vanliga för boende i Norra Djurgårdsstaden, samt en levande destination för stockholmare. Projektet sker på uppdrag av och i nära dialog med vår nya kund CA Fastigheter. Tillsammans ska vi utveckla och fylla de tre byggnaderna med nytt innehåll som kommer att bidra till stadsdelens karaktär och vistelsekvalitet.

Vi är stolta över att få vara med i konceptutvecklingen, samt att förverkliga och färdigställa de tre byggnaderna från ax till limpa för att sätta det gamla industriområdet i ett helt nytt sammanhang.

 

För mer information, kontakta Göran Ekeroth, kundansvarig arkitekt och partner, goran.ekeroth@strategiskarkitektur.se, tel. 08-586 176 08.