2018-09-27

Invigning av spännande kontorshus och nytt landmärke i södra Stockholm

Idag inviger teleoperatören Tre sitt nya huvudkontor i Söderstaden i Stockholm. Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Fabege utvecklat kv Pelaren med ett spännande kontorshus som nu är ett nytt landmärke i södra Stockholm och en symbol för det framväxande Söderstaden. Projektet har utförts i samarbete med Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Vår roll har spänt från tidigt arbete med gestaltning och att sälja in projektet till husets hyresgäster, till bygglov och bygghandlingsprojektering. Huvudsaklig hyresgäst är teleoperatören Tre, till vilka vi har skapat ett synligt hus och en unik, cool interiör.

Målet var att tillsammans med Tre och Fabege översätta Tres värderingar i en fysisk miljö. Tidigt i projektet kom tre viktiga element att bli centrala för vårt fortsatta gestaltningsarbete av byggnaden; synlighet, gemenskap och effektiva lösningar. Detta blev ett koncept som nu återspeglas i tornet och fasaden, ljusgården samt i flexibla våningsplan.

Byggnaden är ett avtryck i nya Söderstaden. Hela byggnaden har ett och samma uttryck, trots att den är uppdelad i en hög- och en lågdel. Tornet ger en svårslagen och unik utsikt från de översta våningsplanen mot innerstaden i norr. Dessutom utgör tornet en enastående skyltpelare för hyresgästen. Fasaden valdes för att skapa ett enkelt och tydligt uttryck för byggnaden. En mycket tight tidplan och byggarbetsplatsens begränsade yta gjorde dessutom en prefabricerad modulfasad till ett smart val.

Ljusgården i Tres tidigare huvudkontor genererade mycket energi och puls och upplevdes som en viktig del av arbetsplatsen. För att bevara och stärka känslan, arbetskulturen och gemenskapen hos Tre tillvarata och förädla idén med ljusgården i den nya byggnaden. Huset har även fått anpassningsbara våningsplan med en så öppen och attraktiv bottenvåning som möjligt för att öka samarbetet och mötet mellan medarbetare över avdelningsgränserna.

– Vi insåg att vi behövde skapa något ännu bättre och mer spännande för att locka Tre till det här kontoret. Det blev ett unikt och mäktigt atrium som genom sin placering och form bidrar till möten och flöden både vertikalt och horisontellt i byggnaden. Tre har nu fått det unika, samlande rummet som vi hoppats på! säger Göran Ekeroth, Kundansvarig Arkitekt och partner på Strategisk Arkitektur.

Projektet har haft en mycket snäv tidplan. Gemensamma krafter och ett nära samarbete mellan alla inblandade aktörer har varit en viktig del för att på bara 2,5 år gå från idé till byggstart. Resultatet är ett modernt, attraktivt och spännande kontorshus och en arbetsplats som hyresgästerna är stolta och nöjda över.

Tres inredningsarkitekt har vidare på ett skickligt sätt format en arbetsmiljö som matchar Tres värderingar och kultur.

 

Följ Strategisk Arkitekturs nyhetsrum: https://www.mynewsdesk.com/se/strategisk-arkitektur 

Kv Pelaren_3Huset, öppen mötesplats med scen Kv Pelaren_Röda Trappan, 3Huset Kv Pelaren_3Huset med logo på plan 14Kv Pelaren_3Huset, gradäng och ljusgårdKv_Pelaren_huset