2018-10-19

Kulturhistorisk miljö blir unik destination på Södermalm

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Oscar den I:s minne, även kallad ”Stiftelsen”, på Björngårdsgatan vid Fatbursparken ska öppnas upp och bli hotell och restaurang. Fastighetsägaren Vasaparken har utsett Strategisk Arkitektur till arkitekt för att utveckla den nya, unika destinationen på Södermalm. Stiftelsen uppfördes som vårdbyggnad på 1870-talet och har sedan 1950-talet ägts av Stockholms stad. Byggnadens stora kulturhistoriska värde ska bevaras och framtida användning ska anpassas till den anrika miljön. Målet är en publik verksamhet som passar de historiska lokalerna och som kan bidra till att skapa en tryggare och mer levande plats för stockholmarna och för besökare från hela världen. Lokalerna är ca 2400 kvm och är planerade att öppna under första halvåret 2020.

 

Läs mer i Södermalmsnytt här.