Seminarium

2018-12-04

Lokalprocesser som cykliska upptäcktsresor - välbesökt frukostseminarium

Det var fullsatt på morgonens frukostseminarium “Långsamma hus, snabba företag och osäkra människor”! Vår VD Johanna Munck inledde med en kort omvärldsspaning och sedan delade Annalena Norhammar, seniorkonsult och förändringsledare, med sig av innovativt tänk kring arbetsplatsutveckling och att lokalprocesser bör ses som cykliska upptäcktsresor snarare än linjära projekt. Annalena menar att det som ofta saknas när företag ska planera för framtiden är flexibilitet och kännedom om framtiden, men genom agila projekt där medarbetare involveras i sprintar för förändring kan själva resan och metoden bli lösningen för lyckade lokalprojekt.

Gästföreläsare Annalena Norhammar och Strategisk Arkitekturs VD Johanna Munck

Gästföreläsare Annalena Norhammar och Strategisk Arkitekturs VD Johanna Munck

Hur tar vi oss komplexa projekt och utmaningar?

Hur tar vi oss komplexa projekt och utmaningar?

Fullsatt när vi bjöd in till frukostseminarium på vårt kontor.

Fullsatt när vi bjöd in till frukostseminarium på Strategisk Arkitekturs kontor.