2018-05-24

Ryd i Linköping förtätas med 570 nya bostäder

På uppdrag av Victoria Park har vi sedan 2016 drivit planarbete med målsättningen att bygga cirka 570 lägenheter i Ryd, Linköping. Victoria Park har nu ambitionen att en första etapp kan stå klar under 2020. Förtätning sker på huvudsakligen underutnyttjade markparkeringar.

Läs mer här!