2018-12-18

Solnas nya simhall och kontor nominerat till MIPIM Future Project Awards

Solnas nya simhall och kontor i Arenastaden har nominerats till MIPIM Future Project Awards. Första Parkett, som bidraget kallas, gör genom ett innovativt mix-use-grepp det möjligt för en simhall att förverkligas på en plats som på grund av höga byggkostnader annars endast skulle ha möjliggjort kontorsbyggnation – en nytänkande lösning som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet.

I tävlingskategorin ”Mix-use” tävlar byggnader och grupper av byggnader som har en genuin mix av användningsområden. Den internationella juryn är intresserad av hur helheten skapar mer än summan av de olika delarna och hur blandningen av användningsområden integreras i en lyckad övergripande design.

Det nominerade bidraget går under namnet Första Parkett (Front Row) för att tydliggöra byggnadens fina läge i Arenastaden. Simhallen finansieras delvis genom att omfamnas av en attraktiv kombination av kontorslokaler och restauranger. Delarna sys ihop i en tidlös tegelbyggnad och bildar tillsammans en hälsosam, hållbar miljö och ett landmärke. Byggnaden blir en förlängning av Arenastaden och flätas samman med den närliggande ishallen, samt annan service, vilket skapar en naturlig mötesplats.

Med en innovativ mix av funktion och design bidrar Första Parkett till stadsmiljön. Genom att tillgodose mänskligt beteende, behov och tjänster sätts det tidigare något lågmälda området i ett nytt, meningsfullt sammanhang som bidrar till god stadsutveckling och socialt hållbar förnyelse. Projektet är ett gott exempel på hur man kan bygga i våra städer genom att kombinera offentlig och kommersiell sektor.

Byggnaden är ritad av Strategisk Arkitektur och AIX Arkitekter på uppdrag av Fabege och Solna Stad. Den innovativa och ekonomiska designen, som visuellt betonar simhallen, bildar en välkänd symbol som sträcker sig långt bortom byggnadens väggar. Den öppna byggnaden bjuder in invånare i Solna till träning och rekreation och bidrar samtidigt till utvecklingen av ett attraktivt affärsområde.

Prisutdelning äger rum på MIPIM i Cannes, 13 mars 2019.

Mer info om projektet här.

 

Den öppna byggnaden bjuder in invånare i Solna till träning och rekreation och bidrar samtidigt till utvecklingen av ett attraktivt affärsområde.

En tidlös tegelbyggnad.

Simhallens entré.