2018-12-19

Som julgåva engagerar vi oss i Nolla Utanförskapet

God jul och gott nytt år önskar vi på Strategisk Arkitektur!
Som julgåva vill vi ge fler ungdomar, oavsett bakgrund, förutsättningar för att utbilda sig och bli mer aktiva i samhällslivet. Därför engagerar vi oss i Nolla Utanförskapet, NU (www.nollautanforskapet.nu). Genom läxhjälp hos oss får ungdomar från utsatta områden i Stockholm nätverk för utbildning och arbetsliv och en bättre chans att komma in i samhället och arbetslivet.

NU vill att alla ungdomar ska bli sedda, hörda och få verktyg och kontakter för att lära sig att hantera samhällsstrukturen. Vid läxverkstäderna får elever i åk 9 och gymnasiet komma till företag för att arbeta med läxor och får samtidigt en inblick i olika branscher.

Vi ser fram emot att ta emot och stötta ungdomarna på vårt kontor i vår!