2018-11-06

Välkommen till Bostadsskolan 21 nov!

Den 21 november står Strategisk Arkitektur som värd för Bostadsskolan i Stockholm. Kursen är en utbildning i grundläggande bostadskvaliteter och anordnas av Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) vid Chalmers Tekniska Högskola. 

Rådande bostadsbrist kan ibland skapa en illusion om att lösningen enbart är att ge människor tak över huvudet. Så fort man sätter pennan till pappret inställer sig dock en rad frågor: Hur ska bostäderna se ut? Vilka bostadskvaliteter är viktigast när vi tvingas hushålla med resurserna? Vad är nödvändigt och vad kan till nöds offras? Kan vissa kvaliteter t.o.m. fås gratis bara rätt kunskap i utvecklingen av projekt finns?

Du som beställer bostäder delar ansvaret för människors framtida boende med oss arkitekter. När vi tillsammans ska bygga många bostäder med pressad ekonomi ställs kompetensfrågan på sin spets. Klarar vi utmaningen?

Vi bjuder in dig till Bostadsskolan – CBAs utbildning i grundläggande bostadskvaliteter. Målet är att du som beställer bostäder, leder arkitekter och bidrar till bostadsbyggandet ska öka dina kunskaper om bostadsutformning och utveckla din arkitektur- och beställarkompetens.

Under en heldag tränger deltagarna in i ämnet under ledning av professor Ola Nylander och hans forskarkollegor. Bostadsskolan fokuserar på bostadsplanlösningen. Genom föreläsningar och praktiska övningar utvecklar deltagarna kunskap om bostadsarkitektur. Övningarna sker i mindre grupper. Arkitekten Mats Egelius kommer även att presentera sitt arbete med bostadsplaner från 1980-tal till 2010-tal.

 

Anmälan:
Anmäl dig på CBA:s hemsida, eller via mail till cba.arch@chalmers.se
Plats:
Strategisk Arkitektur, Drottninggatan 25, 6 tr.
När:
Onsdag den 21 november klockan 9.00-17.00 (lunch ingår). Dagen inleds med kaffe och avslutas med ett mingel med drink hos Strategisk Arkitektur
Pris:
CBA-medlemmar 2500kr
Icke CBA-medlemmar 7500kr

Vem vänder sig kursen till?
I första hand till dig som arbetar som projektledare, projektutvecklare eller andra aktörer i bostadsbranschen, i byggföretag, bostadsföretag, likväl som kommunala tjänstemän. Kursdeltagare bör ha erfarenhet av bostadsutveckling, bostadsplaner och/eller bostadsbyggande.

Välkommen!