2018-11-27

Vi tävlar om framtidens campusområde

Christian Albrecht Universitets campusområde i Kiel, Tyskland, är i behov av modernisering och att anpassa strukturen och byggnaderna från 60- och 70-talet till dagens universitetsliv och undervisning. Som enda internationella arkitektkontor har Strategisk Arkitektur bjudits in att tävla om en vision/masterplan över campusområdet. Den vinnande planen kommer att ligga till grund för områdets långsiktiga utveckling.

Traditionella universitetsmiljöer tenderar att bli monofunktionella och oförmögna att erbjuda en större palett av ett samtida och framtida urbant liv. I vårt förslag ”Universe’city” går CAU Kiel från att vara en osammanhängande, modernistisk skapelse till att erbjuda den urbana stadens kvaliteter. Vi har arbetat aktivt för att skapa en attraktiv urban miljö där universitetet kompletteras med bostäder, forskningsinstitut, entreprenörsdrivna hubbar, samt mer urbana kvaliteter i form av butiker, kontor, restauranger och kultur. Detta skapar en plats där livet vid sidan om utbildning, forskning och arbete får en lika självklar del som lärosätet, vilket bidrar till ett levande campusområde 24/7.

Max Rubner Institut

Max Rubner Institut

Tävling och workshop, CAU Kiel

Tävling och workshop, CAU Kiel

Flygvy från sydväst, CAU Kiel

Flygvy från sydväst, CAU Kiel