Ditt projekt ska förverkligas. Vi på Strategisk Arkitektur hjälper dig i mål!

Som främsta rådgivande arkitekt skapar vi mätbara, kännbara värden för våra kunder, alltid med människan i fokus. Vi börjar varje projekt med att lägga en strategisk grund om förutsättningar och behov. Så låt oss utforska dina visioner. I en nära dialog med dig som kund driver vi tillsammans projektet från idé till realitet.

Våra Affärsområden

Vi gör dina fastigheter långsiktigt lönsamma

Har du en fastighet med plats för nya hyresgäster, eller en plats där utmaningarna känns för stora? I mötet mellan din idé och vårt nyfikna, ifrågasättande förhållningssätt identifierar vi behoven för din utmaning. Genom att analysera förutsättningarna, tänka utanför boxen och våga utmana hjälper vi dig att nå framgång, oavsett om det handlar om en kontorsbyggrätt eller en klargörande process.

Läs mer om Fastighetsutveckling

Tillsammans skräddarsyr vi framgångsrika handelsmiljöer

Handelns förutsättningar är ständigt under utveckling och speglar vårt sätt att leva. Den höga förändringstakten och slutkundens skiftande krav och önskemål är en del av tjusningen och utmaningen med handelssegmentet. Vi arbetar alltid nära dig och projekten för att snabbt fånga upp och lösa nya utmaningar, oavsett om det handlar om marknaden, den fysiska miljön eller relationer mellan aktuella aktörer. Vi tar gärna ett helhetsansvar som din rådgivare, bollplank och arkitekt.

Läs mer om Handel

Vi skapar framtidens interiörer med människan i fokus

Vi är en ledande och nytänkande arkitektbyrå som skapar framtidens interiörer. Som pionjärer i Sverige introducerade vi aktivitetsbaserade kontor. Vi har unik kunskap och data om dimensionering och om hur man skapar produktiva, trivsamma arbetsplatser som möter framtidens behov. Med bred kunskap, lång erfarenhet och med arkitektur som verktyg maximerar vi dina affärer.

Läs mer om Interiör arkitektur

Vi skapar bostäder för människor och liv, med form och värde i full harmoni

Vi hjälper dig att utveckla bostäder från tidigt skede, där sammanhanget inte alltid är givet på förhand, till färdig byggnad. Hållbara värden baseras på boendekvalitet och genomförbarhet.

Läs mer om Bostad

Vår metod för stadsutveckling kombinerar social hållbarhet med kommersiell framgång

Därmed gör vi ofta komplicerade projekt till inspirerande verklighet. Genom att förankra och samskapa lyckas vi förändra komplexa utmaningar med hjälp av visioner och processer som förklarar och förenar. Oavsett om du är fastighetsägare, markägare eller en kommun hjälper vi dig i mål.

Läs mer om Stadsutveckling

Vår metod

Metoden som skapat värdeskapande arkitektur sedan 1991

Vårt metodiska arbetssätt identifierar de möjligheter som kunde förblivit oupptäckta om en mer godtycklig process hade använts. Arbetsprocessen innehåller fyra steg, och varje steg genomförs enligt metoden problem-analys-lösning. Arbetsordningen säkrar att vi fokuserar på rätt saker och att alla möjligheter belysts från flera vinklar.

Mot ett verkligt hållbart samhälle

Som värdeskapande och professionella arkitekter försäkrar vi oss om att vi skapar hållbara, jämlika, beständiga och högkvalitativa livsmiljöer som möjliggör hållbara beteendemönster. Arkitekter har ett stort ansvar – vi tar det och gör skillnad eftersom vi vet att störst möjlighet att minska klimatpåverkan från en byggnads livscykel är genom beslut i tidiga skeden. Våra mål, riktlinjer och arbetssätt säkerställer att vår verksamhet minskar klimatpåverkan och att vi tillsammans med våra kunder, medarbetare och samarbetspartners tar beslut gällande hållbarhet som sträcker sig längre än lagkraven.

Våra mål tar avstamp i Agenda 2030, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft och Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency. Vi är också medlemmar 100Gruppen, samt stöttar Nolla Utanförskapet för att ge fler ungdomar, oavsett bakgrund, förutsättningar för att utbilda sig och bli mer aktiva i samhällslivet.

Bild: Josefine Berg Bring, tf Hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetssystem

För varje projekt upprättas en verksamhetsanknuten och projektspecifik hållbarhetsplan där miljömål och miljökritiska moment identifieras och formuleras. Genom hela processen stöttar vi i frågor inom såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet. Vi säkerställer att våra kunders miljömål uppfylls och motiverar och inspirerar till att hitta resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Självklart följer vi lagar och föreskrifter gällande hälsa och miljö och håller oss uppdaterade och utbildade i hållbarhetsfrågor och den senaste forskningen.

Vi följer ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008 för att systematiskt förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar evidensbaserat och med projekt som miljöklassas inom certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM, Leed, WELL och FITWEL.

Läs vår Hållbarhetspolicy.

Vår historia

Vår historia

Strategisk Arkitektur – en historia med ständigt nya kapitel

Två nyligen utexaminerade arkitekter påbörjar sin yrkesbana i Stockholm i början på 90-talets svidande lågkonjunktur. Att utmana förutsättningarna var den enda vägen framåt och uppåt. Ledstjärnan var att utgå från slutkunden istället för att bara rita något som är snyggt. Nu, 30 år och 1500 genomförda projekt senare, ser vi att vi valde rätt väg. Tack vare våra kunders förtroende, våra medarbetares förmåga, samt en vilja att se arkitektrollen på ett nytt sätt och en riskvilja som entreprenörer fortsätter vi att utvecklas.

1986 påbörjar grundarna, Göran Ekeroth och Andreas Fries, sin arkitektutbildning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Arkitektutbildningen på Chalmers var formad enligt Bauhausmetodiken, problemorienterade studier i verklighetsförankrade projekt. Studieobjekten var verkliga platser, kommuner, människor och företag.

Examensarbete “Fjällstugor åt Svenska Turistföreningen”, uppdrag nr 1.

Vår historia - 1991-1992

Ut i snålblåsten

Efter en högkonjunktur i bygg- och fastighetsbranschen under 1980-talet, med stadigt stigande fastighetspriser som efter hand gick om hyresökningarna, sprack bubblan 1990. Det gjorde arbetsmarknaden för bl.a. arkitekter till ett öde land i början på nittiotalet. Unga nyutbildade arkitekter hade ingen chans att få jobb, men beslutet att ändå försörja sig på sin utbildning ledde till egen verksamhet under namnet ”Arkitekterna Fries & Ekeroth HB”.

1991 lade Göran Ekeroth och Andreas Fries fram sitt examensarbete ”Sälka”. Arbetet var ett system för byggnad av övernattningsstugor i fjällvärlden, med stugplatsen Sälka nordväst om Kebnekaise som exempel. Stugorna var påtänkta som 50-årspresent till kungen.

Vår historia - 1993-1995

De ryska åren

I september 1992 ledde försvaret av kronan till räntenivån 500 % och krisen var total i bygg- och fastighetssverige. I öst var läget det motsatta efter murens fall och augustikuppen 1991 i Moskva. Den ekonomiska utvecklingen var explosionsartad.

En dag ringde vår telefon; vi skulle få ett stort uppdrag om vi kunde inställa oss på plats dagen därpå. Vi förhandlade till oss ytterligare en dag för att ordna visum och biljetter och innan veckan var över hade vi arbete för tre år framåt och vårt första mångmiljon-uppdrag - Euromin i Moskva, återuppbyggnad av två historiska byggnader i centrala staden. Granatnyj Dvor – tsarens kanonkulefabrik från sent 1600-tal, samt Dom Bloka – en 1800-talsbyggnad, författaren Aleksander Bloks födelsehus. Den hektiska, stundom kaotiska, vardagen på ett bygge i centrala Moskva innebar kulturskillnader och ett stort ansvar och välkomna utmaningar.

Vår historia - 1996-1997

Vändningen

När nittiotalet gick in på sin andra halvlek började fastighetssverige så smått att slicka såren. Lågkonjunkturen hade rensat spelplanen från 80-talets svulstighet och en ny tid var på väg med smartare ideal, unga företag, öppna planlösningar och IT-eran runt hörnet. Tiden var mogen för en ny tids arkitekter med tydligt affärsfokus, tiden var mogen för Strategisk Arkitektur.

Vi fick vårt första vårduppdrag för Stockholms läns Landsting med ombyggnader av Danderyds Sjukhus. Vinst i parallellt uppdrag för dåvarande fastighetsbolaget Näckebro – sedermera Drott/Fabege – beträffande åtgärder i det nedgångna kontorshuset kvarteret Tegeludden 8, Tegeluddsvägen 64. Förslaget byggde på att maximera uthyrbara ytor, skapa flexibilitet och kvalitet. Vinsten ledde till projekteringsuppdrag av delade entreprenader och hyresgästanpassningar, samt att firman expanderade.

Första uppdraget för SL, ombyggnad av Brommaplans tunnelbanestation.

Vår historia - 1998-2000

Formuleringen

En ständigt ökande mängd kunder och medial uppmärksamhet, liksom fler och fler medarbetare, ökade kravet på ett tydligt budskap för företaget. ”Arkitektoniska egenskaper som skapar värde för kunden”, var konceptet som formulerades i vår affärsidé och grafiska profil. Samtidigt byter bolaget namn till Strategisk Arkitektur.

Vi får vårt första uppdrag för Skandia, en kontorsombyggnad för Skandia Liv. Vinst i parallellt uppdrag om Prästgården i Sundbyberg, ombyggnad av församlingshemmet. Vi får i uppdrag att skapa ett huvudkontor för NIKE Nordic Region. Stadsplaneringsuppdrag i Kina, kommersiellt centrum i nybyggd stadsdel, med ca 260 butiker, restauranger, p-hus m.m. Business Lounge för The Qualiflyer Group, Swissair och Sabena, på Arlanda. Förstudie om påbyggnad av 100 lägenheter på befintligt flerbostadshus i kv Herkules på Lidingö åt AP Fastigheter.

Vår historia - 2001-2003

Eftertanke

IT-boomen drabbades av en konjunkturnedgång, men som konjunkturfall var den en västanfläkt jämförd med krisen 1990-93. Vi drabbades kortsiktigt, med uppsägningar som följd, men samtidigt lades grunden för flera stora projekt och kundsamarbeten som sedan ledde till kraftig tillväxt som dominerat verksamheten under hela 2000-talet.

Våra första uppdrag i Norge: Steen & Strøm i Oslo – vi tar initiativ som leder till omfattande förändring av Steen & Strøm Magasin.
Första gången Gasell, nr 27 på Stockholmslistan.
Samarbetet med Jernhusen inleds i form av uppdraget med kontorshus vid Sundbybergs station.

Vår historia - 2004-2006

Fullt ös!

De frön som såddes i form av samarbeten i tidiga skeden, vinst i parallella uppdrag och ljusnande konjunktur inom alla branscher under 2000-talets första år, slog ut i full blom kring mitten av decenniet. Stora projekt drogs igång, rekryteringen av medarbetare skedde på bred och systematisk front och firman växte snabbt. Vi definierade och fullföljde produktionen av en stor byggnadsmassa inom kontor, handel och bostäder i Stockholm, Oslo och på andra orter.

Vår historia - 2007-2011

Ordnad framryckning

Allteftersom bolaget växte anpassades organisation och interna strukturer och erbjudandet tydliggjordes. Stadsutveckling, förtätning och återanvändning av byggnadsstrukturer var typer av projekt som länge sysselsatt firman. Intressanta uppdrag var bland annat Klarabergshuset och Hagaporten III som invigdes. Den senare tilldelas Solna Stadsmiljöpris och Solna Stads Miljöpris.

Kungsbrohuset tog form och fick stor uppmärksamhet i svensk och utländsk media, Schibsteds valde att flytta in där och arbetet med det nya mediehuset tog fart på allvar. Ombyggnationen av stadshuset i Sundsvall var i full gång och nytt bostadsområde i Sickla Sjö färdigställdes och flyttas in.

Vår historia - 2012-2016

Fortsatt utveckling

Två nya affärsområden lanserades under hösten 2012, Stadsutveckling och Bostad. Tillsammans med affärsområdena Fastighetsutveckling, Interiör Arkitektur och Handel består nu vårt erbjudande av fem affärsområden. Intresset för aktivitetsbaserade arbetsmiljöer blev allt större och vår specialistkompetens inom kontorsutveckling efterfrågades i allt högre grad - A2 slog igenom stort. Intresset för vårt sätt att arbeta med visionsstyrd stadsutveckling ökade. Vår ursprungliga affärsidé och position som den mest värdeskapande arkitekten är mer aktuellt än någonsin.