På uppdrag av Fabege har vi utvecklat kv Pelaren med ett modernt, attraktivt och spännande kontorshus som nu är ett nytt landmärke i södra Stockholm och en symbol för det framväxande Söderstaden. Vår roll har spänt från tidigt arbete med gestaltning och införsäljning av projektet till husets nyckelhyresgäst, till bygglov och bygghandlingsprojektering. Huvudsaklig hyresgäst är teleoperatören Tre, till vilka vi har skapat ett synligt hus och en unik interiör. Projektet har genomförts i samarbete med Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Läs mer