Tillsammans med SEB utvecklar vi nya bostäder i kvarteret Skålen vid Norra Station i Stockholm. Efter en inledande för-studie för utveckling av hela kvarteret Skålen 24 utlyste kunden SEB parallellt uppdrag. I konkurrens med två andra arkitekt-kontor vann vi det parallella uppdraget och vi är alldeles snart där att vi har en antagen plan.

Kund

SEB

Kategori

Bostäder

KVM

5500

År

2010

Info

"För oss skapas stora värden när våra arkitekter kan utveckla nya byggrätter från nästan ingenting. 58 nya hyreslägenheter och 5000 nya kvadratmetrar i kv Skålen är ett utmärkt exempel på det. "
Lars-Eric Andersson
Portföljförvaltare | SEB Real Estate