Bostäder

Vi skapar bostäder för människor och liv, med form och värde i full harmoni

Vi hjälper dig att utveckla bostäder från tidigt skede, där sammanhanget inte alltid är givet på förhand, till färdig byggnad. Hållbara värden baseras på boendekvalitet och genomförbarhet: 

  • Varje lägenhet ska vara en god bostad med bra planlösning, oavsett storlek, upplåtelseform och målgrupp.
  • Varje projekt ska vara genomförbart utifrån sina ekonomiska förutsättningar.

I tidiga skeden analyserar vi fortlöpande ekonomiskt påverkande faktorer och nyckeltal för att belysa konsekvenserna av olika alternativ. Effektiv markanvändning, kvadratmetrar som ger intäkt, goda stadsrum och boendekvalitet, realism och innovativa lösningar går enligt oss hand i hand med ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar arkitektur.

I projekteringsskedet optimerar vi detaljplanens byggrätt och är drivande formgivare med känsla för detaljer och hållbar arkitektur. I tät samverkan med utvecklare, entreprenör och tekniska konsulter skapar vi tillsammans kvalitativa och ekonomiskt framgångsrika projekt. För varje projekt tar vi tillsammans steg framåt i den hållbara bostadsutvecklingens nödvändiga riktning. 

Vi är huvudpartner i Chalmers Centrum för Boendets Arkitektur för att aktivt tillämpa bostadsforskningens resultat och genom boendekvalitet bidra till social hållbarhet. 

Du som kund kommer med stolthet kunna leverera det som allt går ut på; den goda bostaden, det uppskattade hemmet, tryggheten och trivseln för den enskilda människan. 

Inom bostad arbetar vi bland annat med: 

  • Analys i tidiga skeden (utredningar av markanvändning, byggrätter, detaljplaneförutsättningar m.m.) 
  • Markanvisningstävlingar 
  • Detaljplanearbete 
  • Koncept- och visionsarbete 
  • Projektering i samtliga skeden 
  • Uppföljning fram till färdig byggnad

Hör Kajsa berätta om vilka värden som är viktiga när vi tar fram nya bostäder. 

 

Andreas Fries Andreas Fries Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267609
Kajsa Sundqvist Kajsa Sundqvist Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA, Civilingenjör 0709229634