Fastighetsutveckling

Vi gör dina fastigheter långsiktigt lönsamma

Har du en fastighet med plats för nya hyresgäster, eller en plats där utmaningarna känns för stora? I mötet mellan din idé och vårt nyfikna, ifrågasättande förhållningssätt identifierar vi behoven för din utmaning. Genom att analysera förutsättningarna, tänka utanför boxen och våga utmana hjälper vi dig att nå framgång, oavsett om det handlar om en kontorsbyggrätt eller en klargörande process.

 • Samarbetet med oss ska för dig som kund innebära att vi är din utvecklande partner från början till slutfört projekt.
 • Vi nyttjar alltid vår erfarenhet från både ägar- och brukarsidan, samt vår förståelse för målgrupp, marknad, hyresgäster och slutanvändare för att tillföra nya dimensioner som är avgörande för att lyckas.

Framgångsrik fastighetsutveckling kräver en tydlig vision som förklarar, förenar och inspirerar. Vårt uppdrag är att hitta platsens eller fastighetens potential och tillföra värde i form av dragningskraft. Som rådgivare ligger vårt fokus inte enbart på byggnaden, utan lika mycket på processen där arkitekten har en processledande roll – vi sammanför fastighetsägare, hyresgäst och entreprenör med stad, grannar och allmänhet. Att skapa värdemässig och visuell konsensus hos alla inblandade är en avgörande del i vår fastighetsutvecklingsprocess.

Inom fastighetsutveckling arbetar vi bland annat med:

 • Strategisk rådgivning och affärsutveckling av projekt
 • Due diligence-processer
 • Processledning av komplicerade sammanhang
 • Tidiga skeden i form av utvecklings- och exploateringsstudier, programskeden m.m.
 • Parallella uppdrag
 • Planprocesser i alla skeden
 • Införsäljning till och arbete med hyresgäster
 • Förvaltningsnära utveckling med upprustningar, hyresgästanpassningar m.m.
 • Projektering av handlingar i samtliga skeden
 • 3D-bilder
Kristian Lönn Kristian Lönn Kundansvarig arkitekt, partner 0858617603
Göran Ekeroth Göran Ekeroth Kundansvarig arkitekt, partner 0858617608