Fastighetsutveckling

Vi gör dina fastigheter långsiktigt lönsamma

Har du en fastighet med plats för nya hyresgäster, eller en plats där utmaningarna känns för stora? I mötet mellan din idé och vårt nyfikna, ifrågasättande förhållningssätt hjälper vi dig att identifiera behoven för din utmaning. Genom att analysera förutsättningarna, tänka utanför boxen och våga utmana hjälper vi dig att nå framgång, oavsett om det handlar om nybyggnation eller ombyggnation.

 • Samarbetet med oss ska för dig som kund innebära att vi är din utvecklande partner från början till slutfört projekt.
 • Vi nyttjar alltid vår erfarenhet från både ägar- och brukarsidan, samt vår förståelse för målgrupp, marknad, hyresgäster och slutanvändare för att tillföra nya dimensioner som är avgörande för att lyckas.

Framgångsrik fastighetsutveckling kräver en tydlig vision. Vårt uppdrag är att hitta platsens eller fastighetens potential och tillföra värde i form av attraktionskraft. I över 25 år har vi jobbat med ombyggnation och flera av våra projekt visar tydligt hur vi adderat konkreta värden, såväl ekonomiska som  arkitektoniska till fastigheterna. Utgångspunkten är alltid att genom tidiga analyser förstå hur vi kan synliggöra dolda möjligheter och addera värde till våra kunder och deras hyresgäster. Läs mer om hur vi jobbar med ombyggnation och ta del av våra projekt.

Som rådgivare ligger vårt fokus inte enbart på byggnaden, utan lika mycket på processen där arkitekten har en processledande roll – vi sammanför fastighetsägare, hyresgäst och entreprenör med stad, grannar och allmänhet. Att skapa värdemässig och visuell konsensus hos alla inblandade är en avgörande del i vår fastighetsutvecklingsprocess.

Inom fastighetsutveckling arbetar vi bland annat med:

 • Strategisk rådgivning och affärsutveckling av projekt
 • Due diligence-processer, analys av av fastigheter inför ombyggnation
 • Processledning av komplicerade sammanhang
 • Tidiga skeden i form av utvecklings- och exploateringsstudier, programskeden m.m.
 • Parallella uppdrag
 • Planprocesser i alla skeden
 • Införsäljning till och arbete med hyresgäster
 • Förvaltningsnära utveckling eller ombyggnation med upprustningar, hyresgästanpassningar m.m.
 • Projektering av handlingar i samtliga skeden
 • 3D-bilder

Här berättar vi tillsammans med våra kunder om hur vi skapar långsiktiga ekonomiska värden vid fastighetsutveckling.

Kristian Lönn Kristian Lönn Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267603
Göran Ekeroth Göran Ekeroth Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267608
Jonas Ericsson Jonas Ericsson Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267656