Våra affärsområden

Vi specialiserar oss inom fem affärsområden: fastighetsutveckling, handel, interiör arkitektur, bostäder och stadsutveckling. Med stor erfarenhet och kompetens inom dessa områden anser vi oss vara en föregångare i branschen och det bästa arkitektkontoret för att utveckla din affär. Läs mer om de nedan.

FASTIGHETSUTVECKLING

Förmodligen kan du tjäna mer på dina fastigheter

Framgångsrik fastighetsutveckling kräver en tydlig vision som förklarar, förenar och inspirerar. Strategisk Arkitektur har stor erfarenhet av olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt. Vårt uppdrag är att hitta platsens eller fastighetens potential och tillföra värde i form av dragningskraft. Som din rådgivare ligger vårt fokus inte enbart på byggnaden, utan minst lika mycket på processen där vår roll är att få ihop kunden, hyresgästen och entreprenören med staden, grannar och allmänhet. Att skapa värdemässig och visuell konsensus hos alla inblandade är en avgörande del i vår fastighetsutvecklingsprocess. Det skapar en gemensam målbild som enar och löser knutar.

Se våra fastighetsutvecklingsprojekt

Kundansvarig

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Kundansvarig arkitekt, partner

Kristian Lönn

kristian.lonn@strategiskarkitektur.se08-586 176 03
Kundansvarig arkitekt, partner

Göran Ekeroth

goran.ekeroth@strategiskarkitektur.se08-586 176 08

HANDEL

Hur vi utvecklar platser som väcker köplust

Att förstå drivkraften bakom människors konsumtion i varje enskild situation är en förutsättning för att forma en långsiktigt lönsam handelsplats. Vårt arbete går ut på att utveckla kommersiella miljöer som attraherar konsumenterna så att de kommer oftare, stannar längre och inspireras att konsumera mer. Varje handelsplats har sina egna förutsättningar i sin målgrupp och sitt läge. Vi utformar alltid en varumärkesplattform med kärnvärden som formulerar de arkitektoniska konsekvenserna innan något gestaltningsarbete påbörjas. Allt oftare är handel och mötesplatser en avgörande del i utveckling av attraktiva stadsdelar som kräver kunskap om helhet. Att ha specialistkunskap och kombinera olika kompetensområden är en av våra framgångsfaktorer i handelsprojekt.

Se våra handelsprojekt

Kundansvariga

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Kundansvarig arkitekt, partner

Andreas Fries

andreas.fries@strategiskarkitektur.se08-586 176 09
Kundansvarig arkitekt, partner

Jonas Ericsson

jonas.ericsson@strategiskarkitektur.se08-586 176 56

INTERIÖR ARKITEKTUR

Hur kan arbetsplatsen bäst stödja ditt arbete?

Det finns inget färdigt svar på den frågan. Idag finns djup kunskap om hur vi egentligen arbetar på våra kontor. Därför handlar produktiva och trivsamma arbetsplatser inte längre om det ena eller det andra, utan om rätt blandning. Vår behovsanalys kommer att visa vilken mix av egna rum, öppna lösningar eller aktivitetsstyrda arbetsmiljöer som stödjer kontorsarbetet bäst. Vår erfarenhet visar att behoven varierar kraftigt mellan olika organisationer – och därmed lösningarna. För att hjälpa dig måste vi förstå din verklighet; din organisation, marknad och dina kunder. Då kan vi tillsammans definiera var organisationen står, vart ni skall och hur ni kommer dit.

Se våra interiör arkitekturprojekt

Kundansvarig

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Kundansvarig arkitekt, partner

Jonas Falk

jonas.falk@strategiskarkitektur.se08-586 176 07

BOSTÄDER

Bor vi som vi lever?

För de flesta människor innebär bostaden livets fasta punkt, trygghet och en viktig del av livskvaliteten. Som arkitekter arbetar vi ständigt med hur vi kan optimera de faktorer som bygger både trivsel och värde. Samtidigt brinner vi för att skapa förutsättningar för fler ekonomiskt överkomliga bostäder utan avkall på några upplevda kvaliteter.

Vår styrka är att tillsammans med bostadsutvecklare skapa värden genom att forma projekt från mycket tidiga skeden där det är vanligt att markanvändning, exploatering och sammanhang inte är givna på förhand. Kvadratmetrar som ger intäkt, effektiv markanvändning och innovativa lösningar går enligt oss hand i hand med ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Se våra bostadsprojekt

Kundansvarig

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Kundansvarig arkitekt, partner

Andreas Fries

andreas.fries@strategiskarkitektur.se08-586 176 09

STADSUTVECKLING

Visionsstyrd stadsutveckling – socialt hållbar, kommersiellt framgångsrik

Stadsbyggnad och utveckling av staden är mer aktuellt och viktigare än någonsin. Vår visionsstyrda stadsutvecklingsprocess skapar hög livskvalitet, trivsel och trygghet. Den utvinner fler och bättre kvadratmetrar och styr mot samsyn hos alla projektets aktörer, för en snabbare stadsutvecklingsprocess. Visionen – den gemensamma målbilden – är ett styrningsverktyg som leder alla beslutsfattare till rätt beslut.

Vårt angreppssätt syftar till att skapa en socialt och kommersiellt hållbar stad som fungerar på lång sikt. Men utvecklingsarbetet bedrivs ofta över lång tid och i flera steg där olika delar kan spela en avgörande roll i utvecklingsarbetet. En sammanhållen vision som förklarar och visar ”vad och hur staden ska bli” förflyttar ofta ett svårgripbart projekt till något konkret som inspirerar och samlar kraft.

Se våra stadsutvecklingsprojekt

Kundansvariga

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
Kundansvarig arkitekt, partner

Göran Ekeroth

goran.ekeroth@strategiskarkitektur.se08-586 176 08
Kundansvarig arkitekt, partner

Jan Ytterborn

jan.ytterborn@strategiskarkitektur.se08-586 176 14