REKRYTERING TILL TEAM INTERIÖR ARKITEKTUR

Nu söker vi

Arkitekt eller Inredningsarkitekt med intresse för hyresgästanpassningar Gillar du att arbeta i gränslandet mellan interiör arkitektur och husarkitektur i nära dialog med kunden? Vi på Strategisk Arkitektur söker en Arkitekt eller Inredningsarkitekt som har vana och stort intresse av att arbeta med skisser för hyresgästanpassningar. Här får du möjlighet att jobba med några av Sveriges främsta arkitekter inom kontor och inredning. Beroende på din bakgrund kommer du att tillhöra antingen team Fastighetsutveckling eller team Interiör Arkitektur.

Kunskaper:

  • Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av att arbeta med hyresgästanpassningar för kontor
  •  Du har förståelse för både brukarens och fastighetsägarens behov, samt byggnaders/lokalers tekniska förutsättningar (viss kännedom om brand, tillgänglighet, AFS, LOA etc.). Du får ihop summan till en större helhet så att slutresultatet skapar värde för alla inblandade aktörer
  • Du har förmågan att snabbt kunna göra dig en bild av en lokals förutsättningar (gångstråk, lugna delar, rumslägen, siktlinjer etc.) • Du har ett starkt intresse för planlösningar och tycker om att pussla ihop och möblera dem
  • Du har koll på programskrivning
  • Säljkunskaper och god kunddialog är en fördel.
  • Du har kunskap om och känsla för rent byggmässiga system, såsom rör, vatten, ventilation, samt i viss mån konstruktion (t.ex för rådgivning kring mest lämplig placering av tunga möbler, såsom arkivskåp).

Personliga egenskaper:

Vi gillar kniviga utmaningar där breda infallsvinklar skapar värdefull arkitektur där summan är större än de enskilda delarna var för sig. Kunderna värdesätter att vi leder processer som omsätter vision till verklighet. Därför gillar vi driv, initiativ och om du inspireras av eget ansvar. Du tycker om att ha många bollar i luften samtidigt och kan hantera perioder med högre tempo. Du är lyhörd och prestigelös, samt har god samarbetsförmåga.

Om aktuella team på Strategisk Arkitektur:

I vårt team Fastighetsutveckling har vi flera stora och olika typer av projekt i spännande skeden. Framgångsrik fastighetsutveckling kräver en tydlig vision som förklarar, förenar och inspirerar. Vårt fokus ligger inte enbart på byggnaden, utan minst lika mycket på processen, där vår roll är att få ihop kunden, hyresgästen och entreprenören med staden, grannar och allmänhet. Samtidigt handlar produktiva och trivsamma arbetsplatser om rätt mix av egna rum, öppna lösningar eller aktivitetsstyrda arbetsmiljöer som stödjer kontorsarbetet bäst – frågor som team Interiör Arkitektur hanterar dagligen. Behoven varierar mellan olika organisationer – och därmed lösningarna. Att förstå kundens organisation, marknad och kundens kunder är avgörande för att tillsammans definiera var verksamheten står, vart den skall och hur kunden når dit.

Kontakta Ann-Charlotte Berg med din ansökan (CV, portfolio och personligt brev) eller frågor.

Inredningsarkitekt

Ann-Charlotte Berg

ann-charlotte.berg@strategiskarkitektur.se08-586 176 55