Film: Enas först och rita sedan – visionsstyrd stadsutveckling

Vad är visionsstyrd stadsutveckling? Det är vår lösning på problematiken med långa planprocesser med många omtag som gör att idéer sällan blir verklighet.

I filmen (02:26 min) berättar arkitekten Elin Mossberg från Strategisk Arkitektur om den genomtänkta och tydligt styrda processen där en gemensamt formulerad vision är kärnan som styr arbete och resultat från ax till limpa. Visionen tas fram av kommun, fastighetsaktörer och medborgare i nära dialog och vilar på en solid grund av tekniska, kommersiella och andra utredningar. Genom att enas först skapar vi en snabbare, lönsammare och mer inkluderande stadsutveckling. Resultatet blir ett välförankrat stadsbyggnadsprojekt som snabbare når sina mål med ökade värden i form av både fler stadskvaliteter och kvadratmetrar/bostäder.

Visionsstyrd stadsutveckling leder till kortare planprocesser med färre överklaganden och ökade stadskvaliteter som höjer värdet på stadsdelen och omkringliggande fastigheter.

Vill du veta veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss!

Jan Ytterborn Jan Ytterborn Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267614
Göran Ekeroth Göran Ekeroth Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0765267608

Senaste inlägg