Förtätning i Linköping tar form

I projektet Ryd i Linköping för Victoria Park är nu stommarna för första etappen, 87 hyreslägenheter, uppe. Projektet är en förtätning av ett miljonprogramsområde med totalt ca 600 nya bostäder där vi målmedvetet har drivit detaljplane- och byggprojekteringsprocesserna med siktet inställt på rationell, ekonomisk byggbarhet och socialt hållbar komplettering av boendemiljön. De boende i Ryd kommer genom förtätningen att uppleva en tydligare stadsstruktur – en viktig satsning som en del i utvecklingen av social hållbarhet i området.

Strategisk Arkitektur arbetar med ett flertal förtätningsprojekt för kunder som Victoria Park, Hembla, Willhem, Wallfast, Lundbergs m.fl.

Test av fasadkulör ihop med fastighetsägaren Victoria PArk

Första etappen avser de två markerade kvarteren

Senaste inlägg