Policy

GDPR

Policydokument för Strategisk Arkitektur avseende registrerades rättigheter

Som registrerad med personuppgifter hos Strategisk Arkitektur AB, org. nr 556490-6575, vill vi upplysa om att du har följande rättigheter:

Få tillgång till samtliga dina personuppgifter som finns hos Strategisk Arkitektur AB och dessa levereras i samlad och digital form.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

Få personuppgifter raderade när så krävs enligt gällande gallringstider eller om samtycke har återtagits.

Rätt att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring.

Rätt att invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.

Rätt att begära att flytta sina personuppgifter t ex till ny arbetsgivare.

 

Stockholm 2018-05-25