Hur bygger vi attraktiva städer med levande bottenvåningar?

Arkitekten Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur bjöds in som föreläsare och moderator när Huddinge Kommun och Arena Huddinge arrangerade Företagsveckan. Se de livesända samtalen om hur man med hjälp av levande bottenvåningar och gatuplansstrategier kan skapa mer attraktiva städer.


Seminarium om den levande staden och gatuplansstrategier,
aug 2020

Se hela seminariet här: https://vimeo.com/455950479/ec3feb69a0

Jan Ytterborn modererar ett samtal med Evidens kring den levande staden. Jan inleder med en dragning om gatuplansstrategier och hur vi kan utveckla spännande och trivsamma stadsrum för dem som rör sig i staden genom att satsa på bottenvåningar som förstärker den urbana upplevelsen, vilket i sin tur är en viktig drivkraft för den urbana ekonomin. Jan talar om vikten av samarbete för att skapa mänskliga och upplevelserika offentliga rum och tipsar om användbara verktyg i gestaltningsarbetet av våra gator, torg och parker – stadens viktigaste sociala rum! Därefter presenterar Evidens sin rapport ”Kulturens roll i stadsplaneringen”, vilket följs av en gemensam diskussion.


Panelsamtal, 15 sept 2020

Se hela sändningen här: https://www.youtube.com/watch?v=Shg1Z8nmiWQ&t=770s

Jan modererar ett spännande panelsamtal där kommun, näringsliv och forskarvärlden problematiserar möjligheterna att få till attraktiva städer och specifikt levande bottenvåningar. Behöver levande bottenvåningar vara kommersiella eller kan de vara publikytor  eller bostäder? Hur kan vi skapa flexibilitet i planeringen tillsammans samt en process som alla kan lita på? Detta är frågor som panelen diskuterade.


Vill du veta mer eller diskutera hur bottenvåningar kan skapa större värden för ditt projekt? Hör av dig till oss!

 

Fler videos på ämnet:

 

Jan Ytterborn Jan Ytterborn Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267614

Senaste inlägg