Hur skapas ett verkligt aktivitetsbaserat kontor, inifrån och ut?

Arkitekten Jonas Falk kommer på WorkSpace Sweden 6 februari att dela med sig av sina omfattande erfarenheter av hur man utformar och dimensionerar ett modernt ABW-kontor.

Att förstå hur ett kontor ska se ut, fungera och vara dimensionerat för att möta framtidens behov och arbetssätt är fortfarande en högaktuell och komplex fråga. Medan många kunder och konsulter förenklar och drar för snabba slutsatser är de bästa lösningarna i verkligheten individuella för varje organisation och bransch. Hur ska ni göra? Vad kommer hjälpa er bäst nå era affärsmål? Hur ska ert kontor vara för att uppnå den önskade medarbetarupplevelsen och göra medarbetare produktiva, engagerade och hållbara? Efter att ha ägnat över 20 år med att bygga kontor inifrån och ut med fokus på brukarperspektivet har Jonas Falk mer erfarenhet än de flesta. I denna föreläsning samlar och förmedlar han några av sina viktigaste insikter till dig som beslutsfattare inom kontor, arbetsplatsutveckling och HR.

Mer info om programmet på WorkSpace Swedens hemsida, klicka här.

Jonas är senior arkitekt inom området kontorsutveckling och interiör arkitektur på Strategisk Arkitektur. Han var en av dem som introducerade aktivitetsbaserade kontorsmiljöer i Sverige när han tillsammans med Jonas Hurtigh Grabe utvecklade konceptet A², en svensk tolkning av aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. Jonas brinner för att förstå brukarna av husens insida, och hur deras behov kan forma inredning, lokaler och hus.

Jonas är uppskattad moderator och föreläsare i seminarier om modern kontorsutveckling. Hör av dig till oss om du vill att Jonas kommer till ditt företag och berättar!

Jonas Falk Jonas Falk Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267607

Senaste inlägg