Lokaler som utvecklar affären

Igår hade vi nyinvigning av vårt kontor i Stockholm. Tack till alla som kom för att fira våra nya lokaler med oss! Under kvällen gavs en inspirationsföreläsning om hur vi utvecklat vårt kontor och hur man skapar identitetsstarka miljöer som efterföljdes av mat, mingel och musik.

Lokaler har stor påverkan på de anställdas välmående och effektivitet, på varumärket, och i slutänden på affärerna. En satsning på sina lokaler är att se som ett strategiskt verktyg med potential till god avkastning på många plan. När vi hjälper våra kunder talar vi ofta om: Identitet, Produktivitet, Flexibilitet och Välmående. Filmen nedan visades på invigningen. Här delar några av våra medarbetare med sig av hur vi som arkitekter arbetar i projekt för att utveckla lokaler och hur vi har använt samma sätt i utformningen av vårt egna kontor.

Vi tar alltid ett strategiskt helhetsgrepp och utgår ifrån fakta och analys för att skapa tydlig funktion och värden för våra kunder och slutanvändarna. Genom att involverat medarbetare i förnyelsearbetet fann vi att det efterfrågades mer fokus på hållbarhet, större variation av arbetsmiljöer, mer personlighet och trivsel på kontoret samt att gå mot mer digitala arbetssätt.

 

Vill du att vi kommer till ditt företag och föreläser om hur man skapar identitetsstarka miljöer, kontakta Jonas Ericsson, kundansvarig arkitekt och affärsområdesansvarig för Handel, på tel. 08-586 176 56, jonas.ericsson@strategiskarkitektur.se.

Vill du veta mer eller komma förbi och se hur vi har det på kontoret, tveka inte att kontakta oss!

Johanna Munck af Rosenschöld Johanna Munck af Rosenschöld VD, Partner, Kundansvarig Arkitekt SAR/MSA 0707422015
Jonas Ericsson Jonas Ericsson Partner, Kundansvarig Arkitekt 0765267656

Senaste inlägg