Seminarium

2019-04-24

Kvalitet i nya bostäder – ett värderingsverktyg som säkerställer gott liv i bostaden

Välkommen till seminarium den 16:e maj! Vi bjuder på kunskap om boendekvaliteter som avslutas med AW och (bostads)bubblor.

Bostadsproduktionen är under kostnadspress och diskussionen om förändringar av standardnivåer och regelverk blir allt hetare. Stadsplanering och arkitektur måste åstadkomma hållbara boendekvaliteter till samtliga samhällsgrupper, vilket kräver att vi förstår vilka kvaliteter som är nödvändiga i en bostad och hur dessa kan säkras kostnadseffektivt.

Vi har bjudit in Ola Nylander, professor på Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) vid Chalmers Tekniska Högskola, för att berätta CBA:s arbete kring ett nytt verktyg i syfte att säkerställa att nyproducerade bostäder håller god kvalitet ur boende- och förvaltningssynpunkt. Verktyget baseras på evidensbaserad bostadsforskning med människans uppfattning om vad som är bra boende och en bra bostad i centrum.

Strategisk Arkitektur är huvudpartner till CBA och har testat metodiken kring verktyget i kvalitetsgranskning av pågående bostadsprojekt. Genom att tillsammans sprida forskningsresultaten och våra insikter bidrar vi till att finna knepen som kan lyfta svensk bostadsarkitektur till toppklass för att skapa attraktiva hem för många människor.

Vi ser fram emot intressanta samtal om branschens utmaningar!
Bjud gärna med kollegor.

________________________________________________

VAR: Strategisk Arkitektur, Drottninggatan 25, 6 tr.

NÄR: Torsdag 16 maj kl. 16.00-18.00
Seminariet startar kl. 16.00 (ca 1 tim) och avslutas med mingel

ANMÄLAN: O.S.A. senast 10 maj till info@strategiskarkitektur.se

________________________________________________

Mer om CBA:
Centrum för Boendets Arkitektur bildades 2016 på Chalmers Tekniska Högskola och bildar en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostadens arkitektur. CBA verkar för ökad samverkan mellan näringsliv och akademin och utgör en kraft som bidrar till att utveckla kvaliteter kring egenskaper i bostaden. Strategisk Arkitektur är sedan 2017 en huvudpartner till CBA.
Besök CBA:s hemsida här.

Arkitekt Ola Nylander är konstnärlig professor på Chalmers Arkitektur med inriktning mot bostadsplanering. Han är initiativtagare till CBA och ingår även i en forskargrupp som stödjer allmännyttan i Göteborg i den stadsutveckling som är påbörjad i Frihamnen.