2019-02-04

Premiumkontor på Östermalm

På uppdrag av Genesta utvecklar vi Svea Artilleri 10 och 11 till en modern kontorsprodukt.

Norr om Valhallavägen intill Stadion ligger kvarteret Svea Artilleri, en del av Östermalm som med sitt läge och goda kommunikationer lämpar sig väl för nya verksamheter. Under hösten 2018 har Strategisk Arkitektur varit rådgivande arkitekt i DD-processen för Genestas förvärv av Svea Artilleri 10 och 11 med avsikten att utveckla fastigheten till en modern kontorsprodukt.

Strategisk Arkitektur har nu fått förtroendet att i samarbete med Arcona och Red Management genomföra uppdraget att skapa ett premiumkontor på platsen. Genom att utreda, finna och definiera den för platsen rätta produkten och fylla den med nya, spännande hyresgäster skapas en fastighet och ett område med större värden och attraktionskraft än tidigare.

Kontakt: Göran Ekeroth, Kundansvarig Arkitekt och partner,
Tel. 08-586 176 08, goran.ekeroth@strategiskarkitektur.se.