2019-09-19

”Tillsammans GÅR vi mot framtiden!” – slutklämmen inför drakarna på Business Arena

Den 19 september avgjordes tävlingen Draknästet under Business Arena. Arkitekten Julia Stjerna från Strategisk Arkitektur är en av de utvalda unga talanger som deltagit i tävlingen. Välkända branschprofiler agerade ”drakar” när laget under torsdagen gav sig in i ”nästet” för att presentera sina idéer om hur fastighetsbranschens utmaningar kan bemötas.

Årets tema har varit ”Från linjär till cirkulär ekonomi”. I ett lag tillsammans med tre andra förmågor från branschen har Julia Stjerna, arkitekt på Strategisk Arkitektur, sedan i våras samarbetat för att lösa uppgiften om hur aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn kan skapa positiva beteendeförändringar som främjar cirkulära konsumtions- och produktionsmönster.

– Oftast beskrivs den växande befolkningen med alla problem som detta medför. Vi tyckte att vore spännande att försöka se befolkningsökningen ur ett positivt perspektiv och se möjligheter med att vi är många människor på jorden. Vi ville hitta konkreta lösningar som kan börja användas här och nu, och inte bara tala om hållbarhet som en framtidsvision. Grundtanken med cirkulär ekonomi är att det vi tar ska också ges tillbaka och det vi behöver måste vi skapa, så det var ytterligare ett fokus vi hade när vi spånade idéer, säger Julia Stjerna, arkitekt på Strategisk Arkitektur.

Detta ledde fram till idén om en golvplatta som genererar energi när man går på den och som kan användas i alltifrån trappor och kontor, till köpcenter, gator, torg där många människor rör sig.

– Vi genererar mycket energi när vi rör på oss. Tänk om vi i stor skala skulle kunna ta tillvara på rörelseenergin som vi dagligen producerar med kroppen och tänk om just den energin kunde bli cirkulär, säger Julia förväntansfullt.

Under ett flertal tillfällen har teamet träffats på varandras arbetsplatser för att testa olika idéer och lösningar. Idag, 19 sep, var det dags att presentera förslaget för de välkända drakarna, däribland Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

 

Slutklämmen inför drakarna löd ”Vi måste se varandra som en gemensam resurs. Tillsammans går vi mot framtiden!” – en tydlig och optimistisk summering som är svår att motsätta sig.

Vinsten kammades tyvärr inte hem, trots Per Bolunds omdöme; ”Detta låter som Finansdepartementets våta dröm. Förslaget är intressant och nytänkande”, samt Micael Dahléns, professor på Handelshögskolan Stockholm, ”Det här förslaget har lyskraft. Det är sådant här det kommer att talas och skrivas om. Jag vet dessutom att rörelse faktiskt gör människor lite lyckligare”.

Stort grattis till det vinnande laget, Lag 2, vars förslag handlade om hur vi kan återanvända material i våra byggnader!

Julia, hur kan arkitekter bidra till innovation och en positiv utveckling i branschen?
Vi arkitekter är väldigt styrda av just produkter i vårt arbete – vi både påverkar och påverkas av dess mått, funktion och efterfrågan. Det är många gånger som arkitekturen anpassar sig efter hur produkten utvecklas, t.ex. införandet av elsparkcyklar som troligtvis kommer att influera hur vi planerar stadens och även byggnadens infrastruktur. Genom att aktivt delta och engagera sig i produktutveckling skulle arkitekten, med sin ofta samordnande roll och unika överblick av samhällsplaneringens många perspektiv, kunna bidra till att hitta lösningar som underlättar utvecklingen och implementering av hållbara lösningar.

Vad har varit mest lärorikt under tävlingen?
Helt klart att nätverka och samarbeta med olika professioner inom branschen. Det har varit riktigt roligt och lärorikt att samla alla olika kompetenser i ett rum och att från grunden utforma en idé som vi tagit vidare tillsammans. Det är ju så vi vill jobba i alla våra projekt.


Årets fyra Drakar:
• Ylva Sarby Westman, vice vd, Kungsleden
• Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister (MP)
• Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter
• Micael Dahlén, författare, professor, Handelshögskolan Stockholm

Tävlingen arrangeras av ULI Sweden

I Lag 1 deltog: • Max Hultin, fastighetsförvaltare, Balder
• Julia Stjerna, arkitekt, Strategisk Arkitektur
• Louise Regnell, Analyst, Catella
• Bastiaan Voorn, projektledare, Vasakronan