2019-04-03

Vad pågår egentligen inom fastighet och samhällsbyggnad världen över?

MIPIM, världens största mässa inom fastighet och samhällsbyggnad, går av stapeln i Cannes i mars varje år. Här möts investerare och fastighetsaktörer för att marknadsföras och utbyta kunskap, för att göra affärer och för att botanisera bland det enorma utbudet av arkitektur och stadsplanering från världens alla hörn. Strategisk Arkitekturs utsända var på plats för drygt 20:e året i rad. Omvärldsspanarna identifierade sex olika trender på mässan som de tagit med sig
hem för att dela med branschkollegor.

MIPIM-mässan är med sina 21 500 kvm utställningsyta och 26 000 besökare från över 100 länder världens största fastighetsmässa. Med ambitionen att vara en av branschens thought leaders ägnar Strategisk Arkitektur sedan många år tillbaka ordentligt med tid åt att sammanfatta mässans innehåll i en inspirerande trendspaning. Detta ger kunder och branschkollegor som inte hade möjlighet att besöka MIPIM, eller som helt enkelt inte hann uppleva allt på själva mässan, chansen att ta del av spännande projekt och trenderna inom fastighet och samhällsbyggnad.

Andreas Fries, kundansvarig arkitekt och partner på Strategisk Arkitektur, sammanfattar sina insikter på mässan i sex tydliga trender:

Public Space – Att satsa på det gemensamma rummet genom att erbjuda människor spännande innehåll och grönska syns tydligt bland projekten på MIPIM. Attraktiva mötesplatser med fokus på det sociala livet och biofili tycks driva värdeskapandet på ett sätt som vi inte tidigare sett.

Klimat – Att miljöcertifiera projekt förefaller ha blivit en hygienfaktor. Det råder en allt större acceptans kring att klimatet förändras och att beredskapen för extremväder inte längre kan vänta. Vi ser allt fler projekt där man med hjälp av den byggda miljön garderar sig mot t.ex. översvämningar och andra livshotande väderförhållanden.

Arv – I en snabbt föränderlig värld tycks viljan att bevara sådant som gör en plats unik att stärkas. Vi ser ett större sug efter beständighet och tradition i och med att framtiden är mer osäker, vilket resulterar i en ökad grad av återanvändning, samt vördnad om historian och det gamla.

Brave New World – De fysiska strukturerna, byggnation och logistik påverkas allt mer av robotisering och teknologi. Gränslösheten mellan teknik, människa och det fysiska rummet är på väg att bli genomgående närvarande i hela samhället.

Megaskala – Det är i länder utanför Europa där den snabba utvecklingen är som tydligast. Runt år 2030 kommer ¾ av världens medelklass att bo i Asien. Även i Afrika är utvecklingstakten dramatisk. Visste du t.ex. att en helt ny huvudstad för 6 miljoner invånare byggs på ett område som är större än Madrid i Egypten? På bara tre år har 11 000 byggnader redan uppförts. Detta är en trend som i hög grad påverkar oss i västvärlden och som vi behöver förhålla oss till.

Gräddhyllor – Tendensen att skryta genom exklusiva hem är inget nytt. Dock är det inte längre enbart i västvärlden som sökandet efter unicitet i sitt boende gör sig bemärkt till en nästan krystad gräns. Identitet och varumärken uttrycks i allt större utsträckning även i den fysiska miljön och i människors livsstil runt om i världen. Man tycks inte behöva skämmas för hedonism när näst intill egna världar av personlig well-being skapas för dem som har råd. Vi ser bostäder som marknadsförs under kända varumärken såsom Versace och Fendi, som genom sin involvering i designarbetet från ax till limpa tenderar att bli nya aktörer som deltar aktivt i utvecklingen av den byggda miljön. Att intressera sig för varumärken blir således allt viktigare för att lyckas skapa miljöer med hög vistelsekvalitet som attraherar människor.

Sammanfattningsvis kan sägas att trenderna i sig inte är helt nya. Nyanserna och innebörden av dem utvecklas hela tiden och i många avseenden flyter trenderna ihop och samspelar med varandra.

 

Vill du veta mer om någon av trenderna eller om något av de spännande projekten som vi spanat på? Vi kommer gärna till ditt företag för att dela med oss av våra insikter från MIPIM.

Kontakt:
Andreas Fries, Kundansvarig Arkitekt och partner, tel. 08-586 176 09, andreas.fries@strategiskarkitektur.se
Therese Gröndahl, Kommunikations- och Marknadsstrateg, tel. 08-586 176 04, therese.grondahl@strategiskarkitektur.se.

Sex trender. Klicka på bilden för förstoring.

Den 3 april bjöd Strategisk Arkitektur in till ett frukostseminarium för att dela intryck och insikter från mässan med kunder och branschkollegor.

Andreas Fries, Strategisk Arkitektur.