2019-05-27

Strategisk Arkitektur har utformat Jupiter i Sweden Solar System (SSS)

Den 26 maj invigdes installationen Jupiter med fyra galileiska månar på Arlanda som en del av Sweden Solar System (SSS), världens största modell (skala 1:20 miljoner) av vårt solsystem. Strategisk Arkitekturs Eva M Persson och Erika Pekkari har utformat installationen på uppdrag av SPP. 

Jupiter representeras av en skalenlig, lysande, svävande takinstallation, som tillsammans med glasprint och lysande månar på skalenliga avstånd från Jupiter är utplacerade i korridoren mellan Arlanda Sky City och det stora entrérummet utanför Clarion hotell konferenscenter. Storebrands VD Marita Loft avtäckte den stora glasprinten, som visar ett nytaget foto från Nasas rymdsond Juno som cirkulerar runt Jupiter.

Sweden Solar System (www.swedensolarsystem.se) uppfanns av astronomen Gösta Gahm och fysikern Nils Brenning och är världens till utsträckning största modell av vårt planetsystem, där Globen i Stockholm representerar solen. Planeterna skalas i storlek och avstånd relativt Globen och systemet täcker hela Sverige. Ett tjugotal planeter, småplaneter och kometer ingår just nu i SSS och de inre planeterna ”kretsar” i Stockholmsområdet. SSS förmedlar en direkt upplevelse av de enorma avstånden i rymden och hur små planeterna är jämfört med solen. Med projektet sammanbinds konst, mytologi och vetenskap med olika platser och aktiviteter i Sverige.

Avtäckning

Teamet från Strategisk Arkitektur; Patrik Pettersson, Erika Pekkari, Eva M Persson och Andreas Fries.