Interiör Arkitektur

Förhandlingen pågår dygnet runt

En framgångsrik advokatbyrå med höga ambitioner skulle uttrycka sitt varumärke i nytt huvudkontor, modernisera och skapa rätt miljö och redskap för nya arbetssätt. Så skapades Mannheimer Swartlings värld på Norrlandsgatan.

När Mannheimer Swartling kontaktade Strategisk Arkitektur 2005 hade man under en tid sökt möjlig ny lokalisering för sitt Stockholmskontor och funnit sitt huvudobjekt, kv Jericho på Norrlandsgatan. Vårt uppdrag var att se till att den produkt man förhandlade om med fastighetsägaren Diligentia vässades till en nivå i linje med vår kunds särskilt högt ställda krav. Vår förmåga att på kort tid utreda och beskriva behoven för att därefter illustrera dem med skisser, ritningar och val av nya material ledde till att tidigare föreslagna lösningar omprövades för att uppnå bättre funktion och tydligare identitet.

Läs mer nedan.

Uppdragsgivare

Mannheimer Swartling

Affärsområde

Interiör Arkitektur

Projektinformation

12 000 kvm

År

2005-2008

Vårt värdeskapande

Projektet har präglats av hög ambitionsnivå, tydliga värderingar och en vilja att visa vem man är. Det gör lokalerna på Norrlandsgatan till en tydlig kommunikatör av varumärket Mannheimer Swartling, i budskap och fysik, idag och imorgon.

Mannheimer Swartling önskade ett kontor som både kunde vara flexibelt över tid och praktiskt att arbeta i. Dessutom var man, fast övertygad om att genomgående hålla mycket hög kvalitet. Man är stolta över att vara branschens mest renommerade och högpresterande advokatbyrå, vilket de också ville ge uttryck för.

Tillsammans med fastighetsägaren och Mannheimer Swartling genomförde vi värdefulla studiebesök i Stockholm och Amsterdam där alla aktörer kunde enas om referenser och kvalitetsnivåer. Tidigt skapade vi en varumärkes- och designmanual som satte premisserna för projektets fysiska gestaltning.

Fasaden mot Norrlandsgatan ändrades och de två huskropparna knöts ihop för att skapa en mer effektiv planlösning. Detta öppnade upp för en förbättrad logistik, mer anpassad till Mannheimer Swartlings arbetssätt och en attraktivare lösning för fastighetsägaren.

Integritet, kontinuitet och auktoritet har varit de vägledande kärnvärden som styrt all utformning. Dessa kärnvärden bröts sedan ned i undervärden. I varumärkes- och designmanualen skapade vi tydliga regler för lösningar och materialval. Större delen av den fasta inredningen ritades speciellt för Mannheimer Swartling, såsom arbetsplatsmöbler, receptionsdiskar, öppen spis och hörsalspodium.

Fler projekt