Stadsutveckling

Stadsutveckling vid Alviks strand

Mellan Alviks torg och tvärspårvägens möte med Brommalandet ligger ett par olika kontorsområden i attraktivt söderläge. Potentialen för bostadsutveckling är magnifik och vår studie handlade om att belysa vilka kvaliteter och vilka kvantiteter som kan utvinnas på den här platsen. Studien omfattande inte bara vår kunds mark utan även kringliggande fastigheter. Genom att lägga upp studien i tre omfattningar – mini, midi och maxi – har vi skaffat oss en tydlig bild om vad som är möjligt på den här platsen. Det här kommer att bli en fantastisk plats att leva och bo på.

Uppdragsgivare

Profi

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

200 000 kvm

År

2015

Mini: ca 1200 bostäder, bebyggelsefronten mot strandpromenaden bibehålls, skala hålls ner med låga byggnadshöjder och stadens karaktär av grön park bevaras.

Midi: Ca 1600 bostäder, större skala i bebyggelsen invid strandlinjen och strandpromenaden aktiveras med paviljongbyggnader och gröna ytor.

Maxi: Ca 1700 bostäder, bebyggelsen kliver ut i vattenrummet och strandpromenaden ges i större utsträckning en kajkaraktär.

Fler projekt