Det Norske Veritas köpte 1999 SAQ Kontroll och SIS/SAQ Certifiering av svenska staten. Syftet med förvärvet var att skapa nya affärer genom synergieffekter. Målet var att snabbt skapa nya gemensamma lokaler med fokus på integration och samarbete.
 

 

Utmaning

Hur skulle den nya identiteten gestaltas när tre olika företagskulturer skulle få en gemensam lokal som alla kunde vara identifiera sig med? En rad intensiva workshops gav projektet en tidig riktning. Funktionsutmaningen var krav på avskildhet men ändå att ”tvinga” fram samarbete mellan de integrerade bolagens medarbetare.

För att klara den mycket snäva tidplanen skapades en projektorganisation där projektgrupp och styrgrupp slogs ihop, vilket medförde mycket korta beslutsvägar. Lokalerna hade väldigt speciella förutsättningar då de till stora delar inte var tänkta som kontor, utan som datorhallar och garage. En labyrint med stora nivåskillnader och begränsat dagsljus skulle göras om till något unikt och spännande.

Resultat

En helt ny entré i form av en stor glaskub leder besökaren från markplan ned via en dramatisk trappa till receptionen. Trappan symboliserar kärnvärdet ”kontrollerad risk” med sin unika pelarkonstruktion. Härifrån har vi med hjälp av stora håltagningar skapat en tydlig logistik som kopplar ihop lokalens olika rum och nivåskillnader.

Materialval och inredning bygger på kärnvärden som ”långsiktighet” och ”förtroende” med hållbara material och mjuka färger. ”Hög kompetens” visar vi bl.a. genom att lyfta fram laboratoriet som syns genom glasrutor ut mot det publika stråket. Trots en mycket snäv tidplan och höga ambitioner skapades en lokallösning som förenade de tre olika organisationerna.

Kund

Det Norske Veritas

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

7000

År

1999-2000

Info

Läs mer