Fastighetsutveckling

Kungliga Operans och Dramatens nya ateljéer och verkstäder

Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB flyttar sin verksamhet från Gäddviken i Nacka till Flemingsberg. På uppdrag av Fabege ritar Strategisk Arkitektur de nya ateljéerna och verkstäderna - en viktig pusselbit i Fabeges planer för stadsutvecklingen i Flemingsberg.

Vi skapar en skräddarsydd produkt utifrån dagens förutsättningar. Teatrarnas ateljéer och verkstäder får en helt ny byggnad på cirka 12 000 kvm som beräknas stå klar 2024. Här kommer smedja, snickeri, måleri och tapetseri, två repetitionssalar samt kostymförråd att samlas under ett tak.

Hantverket som bedrivs här är en gedigen tradition sedan 1700-talet. Ihop med Operan, Dramaten och Fabege utvecklar vi verksamheterna samtidigt som vi omhändertar och bevarar historia och hantverk på bästa sätt.

Arkitekterna har arbetat nära hyresgästen för att genom enkla och överskådliga flöden, tydliga samband och organisering i plan och sektion skapa optimala förutsättningar för lokalerna. Genom en flört med teaterridån som går upp kläs byggnaden in med ett yttre skikt som bildar en sammanhängande fasad som är transparent där det önskas och sluten där så krävs. Ridån dras upp vid entréer och för stadsbilden viktiga områden, där förbipasserande kan stanna till för att få en inblick i vad som sker inne i byggnaden.

Verkstadsdelarna binder ihop Operans och Dramatens verksamheter i byggnadens mitt genom en ny funktion, en monteringshall som utgör ett nav i byggnaden. På så vis får verkstadsdelarna ett nära samband. I direkt anslutning placeras repetitionssalar, som även utgör en målpunkt i området och som berikar Flemingsberg. Fastigheten befinner sig i ett framtida stadssammanhang med bostadskvarter, kontor, parker och annan service i närområdet.

Med utgångspunkt i verksamhetens behov utgår vår lösning från medarbetarnas situation - en lösning som de anställda kan känna sig stolta över. Medarbetarna ska kunna koncentrera sig på arbetet, uppleva välproportionerade rum som är placerade på rätt plats och samtidigt ha möjligheten till paus nära till hands. Dessutom berikas resan till arbetet av den omgivande miljön i ett levande Flemingsberg.

Dramatens och Operans flytt till Flemingsberg bidrar till visionen om Flemingsberg som en levande stadsdel med en mix av bland annat kultur, högre utbildning och näringsliv. Byggnaden i kvarteret Regulatorn 1 kommer att certifieras enligt BREEAM-SE. Arbetet med detaljplanen påbörjas under 2020 och bygget beräknas starta 2022.

Uppdragsgivare

Fabege

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

12 000 kvm, Flemingsberg

År

2020-pågående

Vårt värdeskapande

Lyhörd och kostnadseffektiv lösning utifrån verksamhetens behov skapar bättre arbetsmiljö, ökat samarbete och bra kommunikationer för medarbetarna.

Startskottet för att förverkliga framtidsvisionen om Flemingsberg som ett nytt centrum i södra Stockholm.

Tidig skiss: Michael Absalonsen

Fler projekt