När Eniro behövde minska sin kontorsyta till en så låg kostnad som möjligt, valde de att komplettera sina befintliga möbler med nya. Fokuset låg på att lokalerna skulle erbjuda en öppenhet och dynamik i alla mötes- och arbetsytor samt stärka samarbetet mellan sina medarbetare. Vi på Strategisk Arkitektur fick förtroendet att gestalta inredningen och vi beslutade att skapade ett gestaltningsprogram som fungerade som en skissbok med idéer, framtagen för att inspirera och stödja kontorsutformningen i linje med Eniros varumärke. Den visuella identiteten är viktig för Eniro för att kunna särskilja sig från andra företag.
 

Hur fick Eniros varumärke liv i de nya lokalerna?

Kontorslokalernas bas utformades i en lugn och neutral skala, som i sin tur lyfter fram de kulörta väggarna och möblernas färgskala. Mötesrummen färgsättes med en neutral bas som lyfter fram de kulörta möblerna. Glaspartier och dörrar gavs en grafisk känsla med en bruten svart kulör. Grafiska tapeter ger en känsla av närvaro och kreativitet, och förstärker värdeord och tillför berättelser i inredningen.

Kund

Eniro

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

2 100

År

2015-2016

Info

Läs mer