Fastighetsutveckling

Västra Kungsholmen knyts samman

Tillsammans med Skanska Fastigheter utvecklade vi 87 000 kvm i Kv Lustgården i Stockholm. Nya kontor och bostäder låter kvarteret knyta an till omkringliggande bebyggelse. Vi förstärkte Lindhagensgatans boulevard och skapade en stadsmässig angöring till Warfvinges väg. Skanskas huvudkontor och Nordea var färdiga hyresgäster och vi var ansvariga arkitekter, inredare och rådgivare i gestaltningen av deras nya flexibla kontor.

När Skanska stod inför att flytta sitt huvudkontor till ett nytt hus valde man att tänka nytt. Med människan och samarbete i fokus skapades en generös aktivitetsbaserad miljö med utrymme för Skanskas mångfald av uppgifter, utmaningar och medarbetare. Eftersom vi på Strategisk Arkitektur hade förtroendet att gestalta både hus och inredning kunde vi skapa en genomtänkt helhet som kommer att fungera och inspirera över lång tid, även om behoven kommer att förändras.

Uppdragsgivare

Skanska Fastigheter

Projektinformation

87 000 kvm (Skanskas HK 27 000 kvm)

År

2008-2014

Skanska flyttade in i de 27 000 kvm stora lokalerna vid årsskiftet 2013/2014 och strax därefter erhöll både hus och inredning den finaste miljömärkningen med LEED Platinum.

Inredningen blev tidlös och förtroendeingivande och utstrålar värme och tyngd utan att kännas konservativ.
Med staden som metafor bjuder huset på gator, stigar, torg, kvarter, och gläntor. Utan återvändsgränder leder siktlinjer och dagsljus till nästa spännande miljö runt hörnet. På en varm och naturlig bas erbjuds en variationsrik palett av miljöer där alla kan hitta rätt verktyg för sitt behov.

Fler projekt