Tillsammans med Skanska Fastigheter utvecklade vi 87 000 kvm i Kv Lustgården i Stockholm. Nya kontor och bostäder låter kvarteret knyta an till omkringliggande bebyggelse. Vi förstärkte Lindhagensgatans boulevard och skapade en stadsmässig angöring till Warfvinges väg. Skanskas huvudkontor och Nordea var färdiga hyresgäster och vi var ansvariga arkitekter, inredare och rådgivare i gestaltningen av deras nya flexibla kontor.

Kund

Skanska Fastigheter

Kategori

Fastighetsutveckling

KVM

87 000

År

2008-2014

Info

Läs mer