Uppsalas attraktivitet ökar och därmed växer staden. I området Eriksberg har vi lett ett projekt med visionsstyrd stadsutveckling där vi efter medborgarforum och workshops med Uppsala kommun, Uppsalahem och privata aktörer tagit fram en visionsmanual för Nya Eriksberg. Den har legat till grund för fortsatt arbete med ett parallellt uppdrag för Eriksbergs södra delar.

Kund

Uppsalahem

Kategori

Stadsutveckling

KVM

300 000

År

2012-2015

Info