Vi har hjälpt Lundbergs att gestalta sitt kontor då de önskade förändra sitt arbetssätt till ett mer aktivitetsbaserat, för att uppnå mer dynamik och höja energin på arbetsplatsen. Uppdraget var att förändra de befintliga lokalerna i Norrköping som upplevdes för rymliga och saknade energi. Den ombyggda lokalen skulle upplevas ”Lundbergskt”, utformas för att höja intensiteten på arbetsplatsen, öka trivsel bland medarbetare samt ge möjlighet till ökat samarbete mellan medarbetarna.

 

Samma lokaler som de satt i byggdes om och investeringar gjordes i bra byggprodukter så som undertak och innerdörrar av högre ljudklass. Innerdörrarna är lite högre än standard för att förstärka den arkitektoniska upplevelsen. Lundbergs hade god kännedom om sina egna lokaler och önskade höja den låga takhöjden, vilket vi lyckades med och detta gjorde mycket för lokalen. Ambitionsnivån vad gäller både gestaltning och funktionalitet är förhållandevis hög och framförallt med inslag av det senaste inom kontorsgestaltning, teknik med mera. Vi skapade en trivsam, representativ miljö med möbler av god kvalitet och med högt designvärde. Behagliga kulörer i samklang och med varierande texturer och material. Ett lyckat resultat där både vi och kund är mycket nöjda.

Kund

Lundbergs

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

900

År

2017-2017

Info