Fastighetsägarna Stockholm behövde en funktionell nystart i lokaler med tonvikt på kommunikation och samarbete. Lösningen blev att bygga om den egna fastigheten på Alströmergatan med ledorden modernitet, kompetens och kundorientering.
 

Utmaning

För Fastighetsägarna Stockholm är det en viktig symbolfråga att äga sitt eget hus. Organisationen med sina ca 200 medarbetare hade suttit i den egna fastigheten på Alströmergatan på Kungsholmen i Stockholm sedan senaste ombyggnaden på 1980-talet. Huset var omodernt i funktion och känsla, det bestod av många våningsplan utan inbördes kommunikation och led underskott på ändamålsenliga ytor för möten, utbildningar och samlingsplats för medarbetare.

Lokalerna bidrog inte till att attrahera medarbetare och var en otillräcklig arena för det dagliga arbetet, varför man såg sig om efter andra lokaler. Vi fann dock utvecklingsmöjligheter och dolda kvaliteter i det egna huset, vilket fällde avgörandet att satsa på en genomgripande ombyggnad och ny inredning.

Resultat

De sju kontorsvåningsplanen konverterades till mestadels öppna lösningar och förbands via interntrappor. Receptionen omorienterades och väggar togs bort för att skapa siktlinjer genom huset och känsla av fräschhet och rymd. Ljusa, aktiva ytor skapades av det som tidigare var dunkla källarvåningar genom ett nytt ljusschakt som förbinder receptions- och kundmötesavdelningen på entréplan med en större café- och lunchmiljö på våningen under, en ny gemensam mötesplats för alla medarbetare. Längst ned finns en hörsal för utbildningar och konferenser.

Fastighetsägarna Stockholm får ny inspiration i nytt huvudkontor genom kreativ återanvändning av sitt eget hus, ett hus som nu lever upp till Fastighetsägarnas ledord samt stärker medarbetare och verksamhet. De strukturella förändringarna innebär en permanent värdehöjande fastighets-utveckling, skapat ur en återhållsam budget.

Kund

Fastighetsägarna Stockholm

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

4000

År

2006-2008

Info

Läs mer