På uppdrag av Stena Fastigheter projekterar Strategisk Arkitektur två bostadskvarter i området Gröna Ekebo i Upplands Väsby och nu är detaljplanen på väg mot antagande. Vårt förslag omvandlar en anonym och outnyttjad yta för parkering och gata till en helt ny, attraktiv bostadsmiljö för ca 500 nya bostäder, ett parkeringshus, befintlig förskola, samt två nya torgytor. Området är en del i den större satsningen ”Fyrklövern”.

Resultat

Bostäderna är utformade med fokus på bra och yteffektiva lägenhetslösningar. Särskilda boendekvaliteter skapas kring det gemensamma gårdsrummet som utformas som ett landskap där flera funktioner integreras och samsas.

I förslaget satsar kommunen på Mälarvägen som en stadsgata med urban kvalitet som bildar en välkomnande entré till området. Allt oftare syns bottenvåningar som inte samspelar med gaturummen. För att skapa mer levande stadsmiljöer lägger Strategisk Arkitektur därför stort fokus på just mötet mellan byggnader och gata. Detta ihop med kommunens funderingar kring hur behovet av kommunikationer kan förändras i framtiden födde idén till ett urbant parkeringshus som integreras med övrig bebyggelse genom lokaler i bottenvåningen och radhus på taket – en parkeringslösning med flexibilitet att utvecklas efter framtida behov. 

Parkeringshus med lokaler i bottenvåning och radhus på taket

Parkeringshus med lokaler i bottenvåning och radhus på taket

 

Kund

Stena Fastigheter

Kategori

Bostäder

KVM

29 000

År

2013

Info