Stadsutveckling

Infra City - Från handelsområde till stadsdel

Tillsammans med vår kund Profi Fastigheter, Upplands Väsby kommun och andra aktörer arbetat med en total förändring av Infra City (Bredden). Området omvandlas från handelsområde med kontor och hotell till en komplett, fullservicestadsdel med urbana boendekvaliteter i fokus. I projektet läggs stor vikt vid förändringsarbetet, att under hela processen lyfta nya kvaliteter i området och att tillsammans med de befintliga hyresgästerna utveckla den nya stadsdelen. Hela området omfattar 2000-2500 lägenheter, vilket ger tillräcklig täthet för att etablera en fungerande urban miljö. Detaljplan utvecklades under 2016 – 2017 och lades ut på samråd hösten 2019.

Uppdragsgivare

Profi Fastigheter

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

372 000 kvm

År

2015-pågående

Rotebro och Upplands Väsby station binds ihop med InfraCity genom effektiv och hållbar kollektivtrafik.

Att tänka hållbarhet - både ekologisk, social och ekonomisk, samt kretslopp är en självklarhet.

Fler projekt