Med Profi Fastigheter som vår kund har vi tillsammans med Profi, Upplands Väsby kommun och andra aktörer arbetat med en total förändring av Infra City – att gå från handelsområde med kontor och hotell till en komplett, fullservicestadsdel med urbana boendekvaliteter i fokus. I projektet läggs stor vikt vid förändringsarbetet, att under hela processen lyfta nya kvaliteter i området och att tillsammans med de befintliga hyresgästerna utveckla den nya stadsdelen. Arbetet omfattar i dagsläget ca 1800 lägenheter som ger tillräcklig täthet för att etablera en fungerande urban miljö. Projektet pågår och detaljplan utvecklas under 2016 – 2017.

Kund

Profi

Kategori

Stadsutveckling

KVM

372 000

År

2015

Info

Läs mer