Sammanförd koncernledning och utvecklingslaboratorium medförde extrema funktionskrav. Tydligt sikte på snabbare produktutveckling och rekrytering av rätt kompetens gav ITT Flygt stort inflytande i gestaltningsprocessen utan vilja att äga fastigheten.
 

 

Utmaning

ITT Flygt utvecklar världens mest avancerade pumpar. Målbilden var tydlig; lokalerna skulle aktivt bidra till att locka spjutspetskompetens samt markant höja tempot på produktutvecklingen. ITT Flygt ville inte äga sitt eget hus men man ville ändå ha stort eget inflytande över skapandet av sitt nya huvudkontor.

Funktionsutmaningen var framförallt en mycket fastighetskrävande verksamhet i laboratoriet med 6 m i takhöjd och 6 tons belastning på bjälklag, utrymme för vattenbassäng etc. Dessutom fanns höga krav på framtida flexibilitet för såväl laboratorium som kontor. Fastigheten skulle inte upplevas som en verkstad, utan som ett högteknologiskt laboratorium samt huvudkontor för en världsledande koncern.

Resultat

Identitetsmässigt har ITT Flygts primära produkt, pumpen, fått agera metafor för byggnaden som helhet, med en tålig utsida samt en komplex och varm insida. Rejäla tag har gällt all gestaltning och design av rumsligheter, färgsättning, materialval, detaljer och inredning.

Funktionsarbetet har varit omfattande där flera aspekter haft hög prioritet; säkerheten, laboratoriet och kontorsarbetsplatserna. Full flexibilitet och maximalt med dagsljus från två håll uppnåddes genom placering av fyra stora ”hörnrum” på varje våningsplan. Gemensamhets- och kommunikationsytor placerades centralt i mitten av bygganden.

ITT Flygt anser att lokalerna främst stärkt verksamheten på två sätt. Genom sin attraktivitet är de ett nyckelverktyg i rekryteringen av nya medarbetare parallellt med en ny effektivitet som ökat utvecklingstakten av nya produkter med över 50 %.

Kund

ITT Flygt

Kategori

Interiör Arkitektur

KVM

20 000

År

2000-2004

Info

Läs mer