Skanska, Areim och IBM är tillsammans uppdragsgivare till arkitektgruppen Kista Parkstad som består av Strategisk Arkitektur, Ripellino Arkitekter och Land Arkitektur. Projektet är en blandning av olika upplåtelseformer samt studentbostäder. Projektet ligger i linje med Kistavisionen, Översiktsplanen och den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (”RUFS”) och bygger vidare på den struktur som etablerats genom Kista gård och Kista äng. Visionen för projektet är ett sunt och framåtblickande storstadsboende.

Kund

Skanska/Areim/IBM

Kategori

Stadsutveckling

KVM

2000 lgh

År

2014

Övrigt

350 studentlägenheter, 20 förskoleavdelningar

Läs mer