Fastighetsutveckling

Från problemfastighet till miljardaffär

Attraktivitet och stadsmässighet förvandlade det föråldrade Klarabergshuset till en identitetsstark och attraktiv arbetsplats med 7000 nya kvm i Stockholm city.

Utmaning:
Det befintliga Klarabergshuset med omgivning präglades av förortskänsla, en otrygg och trist del av staden trots sitt mycket centrala läge. Dålig logistik, fel målgrupp i relation till potentiell hyresnivå och ett tilltagande renoveringsbehov gjorde att byggnaden inte längre attraherade hyresgäster.

Med sitt unika kommunikationsläge fanns stora möjligheter till högre exploatering i västra city, dit stadsliv och företag redan börjat förflytta sig. För att skapa attraktivitet och nya kvaliteter i Klarabergshuset såväl som i närområdet, krävdes moderna och funktionella kontorslokaler i ett hus med en stark egen identitet.

Resultat:
Genom kraftigt utökade uthyrbara ytor och nya tekniska lösningar skapades funktionsvärden i form av förbättrad logistik, ökad flexibilitet och täthet som möjliggjorde nya hyresgästindelningar. I praktiken innebär det att vi byggde på huset med fyra nya våningar, gestaltade om huset samt förändrade insidan till en mycket flexibel kontorsmiljö där rumsbildningen enkelt kan förändras över tiden. Nya hyresgäster identifierades och stadskvaliteter tillfördes bland annat genom en levande bottenvåning, ett steg i omvandlingen av västra city.

Klarabergshuset återuppstod med bevarad och förädlad funkisstil, modern standard samt en tydligt särpräglad identitet. Dessa nya värden omsattes redan innan färdigställande när det fullt uthyrda huset således till ny ägare för 1,3 miljarder kronor i en av 2007 års största svenska fastighetsaffärer.

Uppdragsgivare

Jernhusen

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

46 000 kvm

År

2002-2007

Fler projekt