Stadsutveckling

Stadsliv ska prägla nya Kronan i Luleå

Strategisk Arkitektur har haft uppdraget att utveckla masterplanen och att ta fram ett kvalitets- och gestaltningsprogram för det nya området Kronan i Luleå. Med inspiration från södra Tyskland och Luleås tidiga strukturer planeras en modern stadsdel med plats för levande gatuliv, park- och vattenstråk och kultur.

Uppdragsgivare

Luleå Kommun

Affärsområde

Stadsutveckling

Projektinformation

260 000 kvm, Luleå

År

2015 - 2016

Fler projekt