Strategisk Arkitektur har haft uppdraget att utveckla masterplanen och att ta fram ett kvalitets- och gestaltningsprogram för det nya området Kronan i Luleå. Med inspiration från södra Tyskland och Luleås tidiga strukturer planeras en modern stadsdel med plats för levande gatuliv, park- och vattenstråk och kultur.

Kund

Luleå Kommun

Kategori

Stadsutveckling

KVM

260 000

År

2015-2016

Info

Läs mer
"Genom Strategisk Arkitekturs arbete med visionsstyrd stadsutveckling kom medborgarnas och byggherrarnas idéer fram och kunde bearbetas till en sammanhållen stadsbyggnadsidé."
Niklas Nordström
KSO | Luleå kommun