Fastighetsutveckling

10 000 nya kvm i CBD

På Lästmakargatan i Stockholm utvecklade och rustade vi upp Kv Bocken genom om- och tillbyggnad. Citys sista bakgata omdefinierades med stadsmässighet och densitet i form av nya kontor och bostäder. Etapp 1 innefattade hus A-D. Med nya fasader och volymer fick kvarteret ett nytt ansikte i en mycket central och eftertraktad del av staden.

Utmaning:
Bakgatan Lästmakargatan i Stockholm präglades av otrygghet, buller och ineffektiva byggnader. Kv Bockens potentiella värde och utvecklingspotential var ifrågasatt, men genom en djupgående stadsanalys fann vi argumenten för ökad exploatering och attraktiv förädling.

Vårt värdeskapande:
En rekordsnabb detaljplan gav 10 000 nya kvadratmeter där nya kontor och bostäder tillkom. I ett helhetsgrepp på gaturummet minskade vi trafiken och skapade en genomgående modernisering som tillför gatukaraktär, stadsmässighet och ökad konkurrenskraft. Reflekterande fasader, inbyggda lastfar och gatuplan med handel har gett kv Bocken ett nytt liv, ett kvarter attraktivt att äga, hyra och förvalta.

Uppdragsgivare

Fabege

Affärsområde

Fastighetsutveckling

Projektinformation

10 000 kvm

År

2005-2010

Hörnhuset markerar sig med sin mörka kulör på den i övrigt ljusa Läsmakargatan.

Fler projekt