Bostäder

Urbana bostäder på attraktiv adress

Revitalisering av Kv Bocken på Lästmakargatan i Stockholm. Kvarteret har kompletterats med ett nytt bostadshus, Hus E, innehållande kompakta och urbana bostadsrättslägenheter endast ett stenkast från Stureplan.
Hus D har fått en påbyggnad på taket om två våningar och 15 nya lägenheter. Lägenheterna gavs våningshöga takkupor för maximalt ljusinsläpp. Strategisk Arkitektur formgav och drev projektet fram till och med bygglov.

Uppdragsgivare

Fabege

Affärsområde

Bostäder

Projektinformation

3100 kvm (Hus D), 1400 kvm (Hus E)

År

2005-2012

Bocken hus D och E med omgivande hus på Lästmakargatan.
Projektet med hus D pågick år 2005-2010 medan hus E pågick 2011-2012.

Taktrappningen

Illustration takkupa av hus E

Bocken hus D (t.v.) och hus E (t.h.)

Visionsbild av tidigare idé

Fler projekt