Fastighetsutveckling

30 000 kvadratmeter urbant liv i Luleå

Kvarteret Hunden var den felande länken mellan Luleås pulsåder Storgatan och stadens nya offentliga samlingspunkt Kulturens Hus. Vi utvecklade, tillsammans med Norrporten en öde parkeringstomt med handel, bostäder, hotell och kontor. Bostadshuset utformades som ett högt punkthus som markerar kvarterets läge som port till stadskärnan och skapade lägenheter med fin sjöutsikt. Luleå tillfördes ett nytt offentligt stadsrum, en kvalitetsgalleria som bildar ett stråk snett ner genom kvarteret från Storgatan mot Kulturens Hus.

Utmaning:
Luleåbornas krav på upplevelserik innerstadshandel och hyresmarknadens behov av kontorsytor är hörnstenar i exploateringen av en öde parkeringstomt. Besöksstaden Luleå behöver även hotellrum med god standard samt bostäder i attraktivt centralt läge. Programmet gav underlag till ett mixed-use-kvarter med hög stadskärnekvalitet. Kravet som ställdes av Luleås politiker och invånare var att ge platsen en gestalt som mer än väl kompenserar för ingrepp i form av rivning av utdaterad bebyggelse på tomtens rand mot Storgatan.

Uppdragsgivare

Norrporten

Projektinformation

30 000 kvm

År

2006 - 2014

Luleås stadsmiljöprogram var vägledande för formgivningen av det utåt sett uppbrutna och variationsrika kvarteret. Bostadsvolymen i hörnet Smedjegatan - Skeppsbrogatan tilläts springa fram ur kvartersblockets fasadliv och nockhöjder för att markera positionen som hörntorn.

Kontorsytorna i kvarteret utformas för att möta behoven hos nutida företag och erbjuda stimulerade arbetsmiljö med utsikt mot stadens livligaste stråk.

Bostadshuset utformades som ett högt punkthus, dels för att markera kvarterets läge som port till stadskärnan och dels för att skapa lägenheter med fin sjöutsikt.

Utsikt från bostad.

Luleås klimat gör inomhuspassagen till ett relevant stadsbyggnadselement som ökar handelns möjligheter.

Hotellentrén med bar berikar livet i gallerian.

Fler projekt