Södertälje har ett behov och en vilja av att växa i allmänhet och i de centrala delarna i synnerhet. Centrum behöver bli ännu mer attraktivt och ännu tryggare. Kvarteret Luna 1, ursprungligen ritat av Bengt Lindroos, rymmer en öppen gård som vilken är möjlig att placera nya bostäder på. Nya bostäder i centrum bidrar till ökade flöden av människor och ger också möjligheten att genom arkitektur manifestera staden. Den nya byggnaden rymmer cirka 100 lägenheter och aktiverar även gatan med nya lokaler. Generösa balkonger är en av de tydlig idéerna till gestaltningskonceptet. Vi har fått startbesked och kommer under våren 2018 inleda planarbetet.

Kund

Regio

Kategori

Bostäder

KVM

11 000

År

2016

Antal lägenheter

100-120 st