Bostäder

Nya bostäder i centrala Södertälje

Södertälje har ett behov och en vilja av att växa i allmänhet och i de centrala delarna i synnerhet. Centrum behöver bli ännu mer attraktivt och tryggare. Kvarteret Luna 1, ursprungligen ritat av Bengt Lindroos, rymmer en öppen gård som är möjlig att placera bostäder på. Nya bostäder i centrum bidrar till ökade flöden av människor och ger också möjligheten att genom arkitektur manifestera staden. Den nya byggnaden rymmer cirka 100 lägenheter och aktiverar även gatan med nya lokaler. Generösa balkonger är en av de tydlig idéerna till gestaltningskonceptet. Planarbetet inleddes under våren 2018.

Uppdragsgivare

Regio

Affärsområde

Bostäder

Projektinformation

11 000 kvm, 100-120 st lgh, Södertälje

År

2016 - pågående

Fler projekt