Nätet 10 är resultatet av ett parallellt uppdrag utlyst av Lundbergs gällande norra Munktellstaden i Eskilstuna. Tävlingen utgick från aktuell detaljplan med fyra punkthus placerade runt en gårdspark centralt beläget i det nya området. Platsen är omgiven av Eskilstunas industrihistoriska tegelbyggnader som kom att inspirera förslagets gestaltning.
 

Punkthusen och gårdsparken kontrasterar med den i övrigt traditionella kvartersstrukturen i det nya området och skapar en öppenhet som markerar det centrala naturrummet. De fristående byggnadsvolymerna kopplas samman och definieras med gårdsparken. Genomgående entréer länkar samman gatan med gården och skapar ett flöde som leder de boende till den gemensamma mötesplatsen på tomten.

Byggnadskropparna är nedbrutna i två med en förskjutning och teglet vi valt har fyra nyanser som med varierad kombination förtydligar nedbrytningen av volymerna. Detta tydliggöras också av balkongerna som avslutas i brytningen vilket dessutom skapar förändringar i den annars enkla fasaden. Smidesräcken harmoniseras med Eskilstunas historia och industrilandskapet medan dess mässingsfärg kontrasterar och representerar husets modernitet. Totalt består byggnaderna av ca 150 lägenheter och 4 lokaler/gästlägenheter.

Kund

Lundbergs

Kategori

Bostäder

KVM

12 800

År

2017-2017

Info

Läs mer